Kovásznai György

Kovásznai György festményei, filmjei és írásai a posztmodern magyar művészet magányos jéghegyeként végre felbukkan az utókor kiváncsiságának és tiszteletének ostromló hullámain, s ezen a honlapon mint a jéghegy csúcsa megmutatkozik, de mélységeiben csak a teljes könyv és kiállítás révén ismerhető meg.

Riportré Kovásznai 2010

Rövidfilm arról ki is volt valójában Kovásznai György és mekkora jelentőséggel bír a magyar művészet történetében. Igor Lazin és Török Ferenc animációs filmje formailag Kovásznai György 1982-es Riportré című “anima verité” stílusú filmjét eleveníti fel. Ez az első ilyen jellegű film, amit valaha magyar művészről készítettek.

Galéria

Kovásznai tanult festőművészként egész életében fest, de a kor nem kedvez festményei bemutatásának, szinte titokban alkot, nem csoda hát, hogy sem életében, sem halála óta nem vált ismertté festészete. A festészeti életmű felfedezése kísértetiesen emlékeztet Csontváry esetére: halála után több mint két évtizeddel az ismeretlenség homályából kezdte előásni a Kovásznai Kutatóműhely több éves munkával. Íme a magyar 60-as, 70-es és korai 80-as évek páratlan képzőművésze, a magyar posztmodern festészet, grafika és képzőművészeti indíttatású film szuverén alkotója.

A Könyv

Kovásznai sokrétű életművét, elsősorban eddig ismeretlen festményeit, grafikáit, filmjeit, filozófiai és művészetelméleti gondolatait mutatja be a monografikus igénnyel írt kötet. A ma is gyakran emlegetett, de már a maga korában is legendás művész munkáit három év művészettörténeti kutatómunkára alapozva mutatja be Iványi-Bitter Brigitta művészettörténész, a könyv bevezetőjében a nemzetközileg elismert művészettörténész, Hegyi Lóránd személyes emlékeit is feleleveníti Kovásznaival kapcsolatban.